تبلیغات
آموزشASP.NET - ساختارهای کنترلی در VB.NET ( بخش اول )
 
فردا روشن اسن به
آموزشASP.NET
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
پنجشنبه 11 فروردین 1390 :: نویسنده : ارش کاکاوند

در زمان نوشتن یک برنامه کامپیوتری با استفاده از هر زبان برنامه نویسی نظیر VB.NET  می توان از ساختارهای متفاوتی به منظور کنترل روند اجرای کدها ، استفاده نمود .  ساختارهای فوق  را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود :

 • ساختارهای تصمیم گیری ( اتخاذ تصمیم در خصوص اجراء و یا عدم اجرای خط و یا خطوطی از برنامه )

 • ساختارهای تکرار  ( اجرای یک و یا مجموعه ای  کد به دفعات مورد نیاز )

 • ساختارهای پرش ( توقف روند جاری اجرای یک برنامه  و پرش به یک محل و اجرای یک بلاک کد خاص )

در مجموعه مقالاتی که در این رابطه ارائه خواهد شد به بررسی هر یک از ساختارهای فوق در VB.NET  و نحوه استفاده از آنان به منظور ایجاد صفحات ASP.NET خواهیم پرداخت .
در بخش اول این مقاله با هر یک از ساختارهای فوق به صورت اجمالی آشنا خواهیم شد. 

در زمان نوشتن یک برنامه کامپیوتری با استفاده از هر زبان برنامه نویسی نظیر VB.NET  می توان از ساختارهای متفاوتی به منظور کنترل روند اجرای کدها ، استفاده نمود .  ساختارهای فوق  را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود :

 • ساختارهای تصمیم گیری ( اتخاذ تصمیم در خصوص اجراء و یا عدم اجرای خط و یا خطوطی از برنامه )

 • ساختارهای تکرار  ( اجرای یک و یا مجموعه ای  کد به دفعات مورد نیاز )

 • ساختارهای پرش ( توقف روند جاری اجرای یک برنامه  و پرش به یک محل و اجرای یک بلاک کد خاص )

در مجموعه مقالاتی که در این رابطه ارائه خواهد شد به بررسی هر یک از ساختارهای فوق در VB.NET  و نحوه استفاده از آنان به منظور ایجاد صفحات ASP.NET خواهیم پرداخت .
در بخش اول این مقاله با هر یک از ساختارهای فوق به صورت اجمالی آشنا خواهیم شد. 

اسکریپت های ویژوال بیسیک
یک برنامه ویژوال بیسیک از مجموعه ای دستورات ( کدهائی با یک گرامر خاص مربوط به یک زبان ) که باعث انجام پردازش های لازم به منظور تولید اطلاعات می شود ، تشکیل می گردد . دستورات و یا عبارات فوق با یک اولویت منطقی سازماندهی می گردند تا کامپیوتر را  قادر به انجام پردازش های لازم به صورت مرحله به مرحله و بر اساس یک نظم خاص نمایند . در برنامه های وب ، از عبارات ویژوال بیسیک با نام اسکریپت یاد می شود .
کدهای ویژوال بیسیک را می توان از لحاظ فیزیکی در دو مکان متفاوت مستقر نمود : کدهای همراه صفحات وب  و یا کدهائی که در یک فایل جداگانه مستقر و امکان دستیابی آنان از طریق صفحاب وب وجود خواهد داشت . صرفنظر از مکانی که کدها مستقر خواهند شد ، اسکریپت های ویژوال بیسیک ، به منزله روتین هائی می باشند که می توان از آنان به منظور انجام پردازش های موردنیاز و تولید نتایج به منظور نمایش بر روی صفحه ، استفاده نمود .

بلاک های اسکریپت
زمانی که کدهای ویژوال بیسیک همراه یک صفحه وب آورده می شوند ، می بایست توسط یک بلاک اسکریپت ، مشخص گردند . یک بلاک اسکریپت ، بخشی از یک صفحه است که توسط تگ <script > و با فرمت زیر مشخص می گردد :

<script runat="server" [language="vb|Visual Basic"] >

...Visual Basic code

</script>

خصلت runat=server ، نشاندهنده این موضوع است که اسکریپت های نوشته شده می بایست توسط کامپیوتر سرویس دهنده وب وقبل از ارسال صفحه برای کامپیوتر سرویس گیرنده ، اجراء گردند. خصلت فوق ، همچنین بین اسکریپت های سرویس دهنده و اسکریپت های سرویس گیرنده و یا مرورگر ، تفاوت قائل می شود ( اسکریپت های سمت سرویس گیرنده معمولا" با استفاده از جاوااسکریپت نوشته می گردند ) .
خصلت Language ، زبان استفاده شده به منظور نوشتن اسکریپت ها را مشخص می نماید . با توجه به این که ویژوال بیسیک زبان پیش فرض برای نوشتن اسکریپت های سمت سرویس دهنده می باشد ، استفاده از خصلت فوق می تواند اختیاری باشد ( در صورتی که از زبان ویژوال بیسیک برای نوشتن اسکریپت ها استفاده می نمائیم ) .
یک بلاک اسکریپت را می توان در هر محلی از صفحه وب مستقر و در صورت نیاز از چندین بلاک اسکریپت استفاده نمود. (در اغلب موارد یک بلاک اسکریپت کفایت خواهد کرد). در اکثر موارد ، ترجیج داده می شود که اسکریپت ها در ابتدای صفحه مستقر گردند ( قبل از هر کد HTML ) . علت استقرار اسکریپت ها در ابتدای صفحه ، تشخیص این موضوع است که سرویس دهنده در ابتدا اسکریپت ها را اجراء خواهد کرد ( قبل از انجام هر گونه عملیات مرتبط با عناصر موجود بر روی یک صفحه وب ) .

برنامه های جانبی
یک بلاک اسکریپت ، مکانی است که تمامی عبارات ویژوال بیسیک موجود بر روی یک صفحه را در خود نگهداری می نماید . اکثر عبارات می بایست درون ساختارهای برنامه نویسی خاصی مستقر تا امکان اجرای صحیح آنان فراهم گردد . این ساختارها ، دارای یک نام می باشند که با فراخوانی آنان ،  تمامی دستورات موجود در ساختار به منظور انجام  پردازش های مورد نیاز ، فعال می گردند . متداولترین ساختار در این رابطه ، برنامه های جانبی می باشند :

<script runat="server">

Sub Page_Load

...Visual Basic statements

End Sub

</script>

مروری بر ساختارهای شرطی
در ساختارهای شرطی  ، در ابتدا یک و یا چندین شرط بررسی و بر اساس نتایج بدست آمده ، یک و یا چندین کد اجراء و از اجرای سایر خطوط صرفنظر خواهد شد .به منظور آشنائی با نحوه عملکرد این نوع ساختارهای کنترلی به بررسی یک نمونه در دنیای واقعی می پردازیم . فرض کنید در اتومبیل خود نشسته و در حال رانندگی می باشید . در طول مسیر با چراغ های راهنمائی متعددی برخورد می نمائید . در صورتی که چراغ قرمز باشد ، می بایست اتومبیل خود را متوقف نموده و در انتظار سبز شدن چراغ راهنمائی بمانید . در صورت سبز بودن ( شدن )  چراغ ، می توان بلافاصله به رانندگی خود ادامه داد . نوع عملیاتی که می بایست انجام داده مستقیما" متاثر از نتیجه بررسی انجام شده ، می باشد . ( در این مورد خاص رنگ چراغ راهنمائی ) .

انواع ساختار شرطی
در این رابطه از دو ساختار عمومی استفاده می گردد :

 • If ...Then ...Else : از ساختار فوق به منظور اجرای یک و یا چندین مجموعه خط کد پس از بررسی یک  و یا چندین شرط ، استفاده می گردد . مثلا" فرض کنید در یک صفحه وب که مسئولیت نمایش اخبار را برعهده دارد ، قصد داشته باشیم در خصوص نمایش اخبار بین المللی و یا ورزشی ، اتخاذ تصمیم نمائیم . از ساختار If ...Then می توان به منظور انتخاب عباراتی به منظور اجراء که ماحصل مقایسه های پیچیده ای  نظیر عباراتی که از عملگرهای AND ,OR و یا NOT ، می باشند ، استفاده نمود .

 • Select Case : از ساختار فوق به منظور اجرای یک و یا چندین مجموعه خط با توجه به وجود حالات متفاوتی که یک متغیر می تواند داشته باشد ، استفاده می گردد . مثلا" در یک صفحه وب که مسئولیت نمایش اخبار را برعهده دارد ، می توان از چندین آیکون که نشاندهنده نوع اخبار می باشند ، استفاده نمود . پس از کلیک نمودن کاربر بر روی هر یک از آیکون ها ، اخبار مربوط به آن گروه خاص  نمایش داده می شود (سیاسی ، تجاری ، ورزشی و یا اخبار مربوط به تکنولوژی) .

مروری بر ساختارهای تکرار
با استفاده از ساختارهای تکرار امکان اجرای مجموعه ای از خطوط ( کدها)  به دفعات مورد نیاز ، فراهم می گردد .

انواع ساختار تکرار
در این رابطه از سه ساختار عمومی استفاده می گردد :

 •  For...Next : از ساختار فوق به منظور تکرار خط و یا مجموعه ای از خطوط استفاده می گردد . در این ساختار ، در ابتدا نسبت به دفعاتی که می بایست کدهای مورد نظر تکرار گردند ، شناخت لازم وجود دارد . برای مشخص نمودن دفعاتی که می بایست دستورات تکرار گردند ، می توان از توابع متفاوتی نظیر Sizeof استفاده نمود .

 • Do While : از ساختار فوق به منظور تکرار خط و یا مجموعه ای از خطوط در مواردی که در زمان طراحی نسبت به دفعاتی که می بایست دستورات اجراء گردند ، آگاهی لازم وجود ندارد ، استفاده می گردد. در چنین مواردی لازم است که در ساختار تکرار نسبت به ادامه تکرار دستورات ، اتخاذ تصمیم شود . بدین منظور شرط و یا شروط خاصی بررسی و مادامیکه نتیجه مثبت ( درست ) باشد ، دستورات تکرار می گردند .

 •  Fo ...Each : از ساختار فوق به عنوان گزینه ای مناسبتر  نسبت به For...Next در مواردی که  دارای مجموعه ای  از آیتم ها می باشیم و نمی دانیم چند مرتبه می بایست  عملیات تکرار انجام شود ، استفاده می گردد .

مروری بر ساختارهای پرش
با استفاده از ساختارهای پرش ، برنامه نویسان می توانند اجرای کد جاری را متوقف نموده و به یک محل دیگر ( یک بلاک دیگر )پرش نمایند .  مثلا" می توانیم یک بلاک کد را با نام Showorder نوشته که مسئولیت نمایش مشخصات خریدار و کالاهای خریداری شده توسط وی را نمایش دهد . در صورتی که در طول برنامه لازم باشد به دفعات عملیات فوق را انجام دهیم ، ضرورتی به نوشتن مجدد کدها نخواهد بود . در چنین مواردی می توان  اجرای برنامه را در محل مورد نظر متوقف نموده و به روتین Showorder پرش نمود .  پس از اجرای مجموعه کدهای نوشته شده در روتین فوق ، مجددا" به محل فراخوانی روتین مراجعت و روند اجرائی برنامه دنبال می شود.

انواع ساختار پرش
در این رابطه از دو ساختار عمومی استفاده می گردد :

 • Subroutines : این نوع برنامه ها را می توان با فراخوانی نام آنان به خدمت گرفت . پس از فراخوانی هر روتین مجموعه کدهای موجود در آنان اجراء شده و در ادامه کنترل به دستور پس از محل فراخوانی روتین برمی گردد .

 • Function : عملکرد این نوع روتین ها مشابه Subroutine بوده و تنها تفاوت موجود ، برگرداندن یک مقدار به برنامه و یا محل فراخوانی تابع است .

ساختارهای  اشاره شده ، به منزله ستون فقرات هر برنامه ای  می باشند که  با ASP.NET نوشته می گردد .
 در ادامه با انواع عملیاتی که می توان توسط هر یک از ساختارهای فوق انجام داد ، بیشتر آشنا می شویم :

مثال یک  :

خواسته

می خواهیم در خصوص نمایش صفحه A و یا صفحه B اتخاذ تصمیم نمائیم .

راه حل

استفاده از ساختار تصمیم گیری

علت ؟

ما صرفا" می خواهیم یکی از دو احتمال موجود را بررسی نمائیم  .

 

مثال دوم :   

خواسته

 نمایش لیست اعضای یک کلوپ شامل نام ، نام خانوادگی ، آدرس و سایر اطلاعات ذیربط

راه حل استفاده از ساختار تکرار
علت ؟ ما نیازمند اجرای مجموعه کد مشابهی ( بازیابی اطلاعات مربوط به هر یک از اعضاء )  به دفعات مشخص می باشیم . ( تکرار برای هر یک از اعضاء تا زمانیکه لیست تمامی اعضاء نمایش داده شود . )

 

مثال سوم   

خواسته

 نمایش داده در یک جدول

راه حل  ساختار تکرار
علت ؟  ما نیازمند اجرای کد مشابهی ( ایجاد یک سطر در جدول ) به منظور ایجاد تمامی سطرهای مورد نیاز می باشیم .

 

مثال چهارم :

خواسته

 پس از استقرار یک آیتم که در صفحه مشخصات کالا تشریح شده است ، قصد داریم چندین خط اطلاعات در رابطه با نحوه ثبت سفارش را اضافه نمائیم . ممکن است ما دارای چندین آیتم می باشیم که در صفحات متعددی نمایش داده می شوند و لازم است که اطلاعات مربوط به نحوه ثبت سفارش برای هر یک از آنان نیز نمایش داده شود .

راه حل  استفاده از یک Subroutine
علت ؟

 ما نیازمند توقف روند اجرای کد اصلی و اجرای کدهای لازم به منظور نحوه تشریح ثبت سفارش ، می باشیم . با توجه به این که مجموعه خطوط لازم به منظور نمایش "نحوه ثبت سفارش " ، می بایست چندین مرتبه اجراء گردند ، بهتر است که آنان را یک مرتبه نوشته و به دفعات مورد نیاز فراخوانده شوند.

 

مثال پنچم :

خواسته

فرض کنید در یک برنامه لازم است که قیمت یک کالا که توسط کاربر انتخاب می گردد ، محاسبه و در چندین محل بر روی یک صفحه ، نمایش داده شود .

راه حل  استفاده از یک تابع
علت ؟

ما نیازمند توقف روند اجرای صفحه  و پرش به محلی  می باشیم که کدهای مورد نظر به منظور محاسبه قیمت یک کالا را شامل می شود . پس از اجرای کدهای مورد نظر ، مجددا" به صفحه اولیه مراجعه می گردد . با توجه به این که لازم است چندین مرتبه قیمت یک کالا ، محاسبه گردد ، بهتر است که فورمول لازم برای محاسبه قیمت را یک مرتبه نوشته و آن را به دفعات مورد نیاز فراخواند .

در بخش دوم این مقاله به بررسی ساختارهای تصمیم گیری ، خواهیم پرداخت .

asp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشaspasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشaspasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp.netاموزشasp

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:47 ق.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

سلام من آرش کاکاوند دانشجوی رشته کامپیوتر هستم و ورود شما رابه دنیای aspخوش امدمیگم.حتما نظر بدین تا من کارم رو بهتر ادامه بدم

مدیر وبلاگ : ارش کاکاوند
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
شما کدام یک از برنامه های زیر را برای طراحی وب انتخاب می کنید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :