تبلیغات
آموزشASP.NET - سیستم پیكربندی ASP.NET 2.0 (بخش دوم )
 
فردا روشن اسن به
آموزشASP.NET
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
پنجشنبه 11 فروردین 1390 :: نویسنده : ارش کاکاوند
در بخش اول با اصول اولیه سیستم پیكربندی ASP.NET 2.0 آشنا شدیم . در این بخش به بررسی برخی از تنظمیات پیكربندی خواهیم پرداخت .

‍‍‍Connection String
در ASP.NET 1.x ، اطلاعات مربوط به connection string در بخش <appSetting> ذخیره می گردید . در ASP.NET 2.0 ، تمامی اطلاعات در ارتباط با connection-string در یك  بخش جدید با نام <connectionStrings> ذخیره می گردد .
ذخیره اطلاعات connection - string در بخش <appSetting>  دارای چالش های مختص به خود است :
 • زمانی كه اطلاعات connection string در بخش appSetting  ذخیره می گردد ، برای یك كنترل مرتبط با داده نظیر SqlCacheDependency و یا MembershipProvider  امكان دستیابی به اطلاعات وجود ندارد . 

 • ایمن سازی Connection string با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری چالش های خاص خود را دارد .

~
 • ویژگی فوق صرفا" در ارتباط با برنامه های ASP.NET نبوده و  تمامی برنامه های دات نت نظیر Windows Forms , Web Service و سایر موارد دیگر را نیز شامل می شود .

 • با توجه به این كه اطلاعات connection string مستقل از بخش appSetting ذخیره می گردد ، می توان آنان را با استفاده از مجموعه متد ConnectionString بازیابی نمود .
  كد زیر نحوه ذخیره  connection string در فایل Web.config  را نشان می دهد .

  <configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0">
    <connectionStrings>
        <add
             name="MyConnectionString1"
             connectionString="Data Source providerName="System.Data.SqlClient" />
     </connectionStrings>
  </configuration>

  نحوه بازیابی اطلاعات یك connection string در برنامه :

  Public Sub Page_Load (sender As Object, e As EventArgs)
  ...
  Dim dbConnection as New _
     SqlConnection(ConfigurationSettings.ConnectionStrings(
  "MyConnectionString1"))
  ...
  End Sub

  پیكربندی Session State
  state management یكی از مسائل مهم در زمان پیاده سازی برنامه های وب است كه می بایست با توجه به اهمیت آن به درستی با ابعاد آن آشنا گردید . در گذشته ای نه چندان دور ( ده سال پیش ) ، با این كه برای پیاده سازی برنامه های كامپیوتری از معماری client-server  استفاده می گردید ولی عملا"  در معماری فوق ما دارای یك fat client و یك  fat server می باشیم كه برای ذخیره state از امكانات موجود در سمت سرویس دهنده و یا سرویس گیرنده استفاده می شود . با توجه به این كه در  معماری فوق ، یك ارتباط دائم بین سرویس گیرندگان و سرویس دهنده وجود دارد برای ذخیره و نگهداری state با مشكل خاصی مواجه نمی شویم .
  در برنامه های وب گفتگوی بین یك سرویس گیرنده و یك سرویس دهنده از طریق پروتكل HTTP انجام می شود و جملگی به خوبی می دانیم كه این پروتكل یك پروتكل stateless است و ارتباط با یك سرویس دهنده از راه دور در زمان مورد نیاز ایجاد و در ادامه و پس از سرویس دهی ، غیرفعال می شود . با این كه HTTP 1.1 از یك روش Keep-alive استفاده می نماید ولی سرویس دهنده نمی تواند درخواست های ایجاد شده توسط یك سرویس گیرنده را تشخیص دهد . 
  برای ذخیره و نگهداری state  از گزینه های متعددی استفاده می گردد كه session یك نمونه در این زمینه است .شی Session متداولترین محلی است كه می توان اطلاعات مربوط به وضعیت برنامه  و كاربران را  در آن ذخیره و نگهداری نمود . برای پیاده سازی session از یك Hashtable استفاده می گردد و  داده بر اساس تركیب زوج  كلید و مقدار ذخیره می شود .
  Session در ASP.NET 2.0 یك مفهوم جدید نیست و متاثر از ماهیت پروتكل HTTP  است ( Stateless ) و قبل از ASP.NET و حتی ASP كلاسیك وجود داشته است .

  داده Session در چه مكانی ذخیره می گردد ؟
  شی Session یك روش موثر برای ذخیره و نگهداری وضعیت یك برنامه و یا كاربران آن را ارائه می نماید. ASP.NET به همراه سه Storage Provider ارائه شده است :

  • In-Process Session State Store : اطلاعات session در Cache ( حافظه ) ذخیره می گردد .

  • Out-of-Process Session State Store : اطلاعات Session در State Server Service ذخیره می گردد ( asp_net_state.exe )

  • Sql Session State Store : اطلاعات session در بانك اطلاعاتی SQL ذخیره می گردد . برای پیكربندی از aspnet_regsql.exe استفاده می گردد .

  در  ASP.NET 2.0 ، یك قابلیت جدید با نام custome به مجموعه فوق اضافه شده است . با استفاده از گزینه فوق ، پیاده كنندگان می توانند داده session را در یك مكان دائم ذخیره نمایند . مثلا" ASP.NET 2.0 امكان ذخیره داده session را در  برخی بانك های اطلاعاتی  نظیر Oracle,DB2 و یا Sybase ندارد . در صورتی كه بخواهیم داده session را در یكی از  بانك های اطلاعاتی فوق و یا یك فایل XML ذخیره نمائیم ، می توان از یك Provider class سفارشی استفاده نمود .
  برای پیكربندی اطلاعات session از عنصر <sessiononState > در فایل web.config  استفاده می گردد :

  <configuration>
     <system.web>
       <sessionState mode="Off|InProc|StateServer|SQLServer|Custom" ../>
     </system.web>
  ...
  </configuration>


  در ادامه به بررسی مختصر هر یك از گزینه های فوق خواهیم پرداخت .

  In-Process Session State Store  : متداولترین و در عین حال سریعترین روش پیكربندی session state در ASP.NET 2.0 می باشد ( مقدار mode برابر inproc در نظر گرفته می شود )  .در این روش داده Session  در cache داخلی HttpRuntime ذخیره شده و به صورت live قابل دستیابی است . با توجه به این كه داده session در حافطه ذخیره می گردد ، به سرعت می توان به آن دستیابی داشت ( ضرورتی ندارد  داده از یك مكان دیگر به درون حافظه انتقال یابد ).  داده seesion تا زمان اعتبار session در حافظه موجود می باشد و پس از time out فضای اشغال شده آزاد می گردد . 

  Out-of-Process Session State Store : داده  session  در یك process كه به عنوان یك سرویس ویندوز اجراء می گردد ، نگهداری می شود ( aspnet_state.exe ) .
   State Service به صورت پیش فرض اجراء نمی گردد و برای فعال كردن آن می توان از دستور net start aspnet_sate استفاده نمود . به صورت پیش فرض ، سرویس فوق از پورت 42424 استفاده می نماید . در صورت ضرورت می توان با استفاده از كلید ریجستری زیر آن را تغییر داد .

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aspnet_state\Parameters\Port

  برای استفاده از روش فوق كافی است كه مقدار Inproc به StateServer در فایل web.config تغییر داد . همچنین می بایست از خصلت StateConnectionString به منظور مشخص نمودن IP و شماره پورتی كه Session State Service بر روی آن اجراء شده است ، استفاده نمود .

  <configuration>
    <system.web>
       <sessionState mode="StateServer"
   
           stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"/>
    </system.web>
  </configuration>

  Sql Session State Store : داده session در یك بانك اطلاعاتی SQL ذخیره می گردد .

  <configuration>
    <system.web>
      <sessionState
          mode="SQLServer"
          sqlConnectionString="data source= TestSessionServer;
          user id=TestWebUser;password=Test"
          cookieless="false"
          timeout="20"
       />
   </system.web>
  </configuration>.

  Custom State Store :معماری Sessin state در ASP.NET 2.0 بگونه ای طراحی شده است كه امكان افزودن Provider به آن وجود دارد ( مشتق شده از كلاس SessionStateStoreProviderBase  ) . در صورتی كه بخواهیم Provider اختصاصی خود را ایجاد و یا از یك  third-party provider استفاده نمائیم ، می بایست مقدار خصلت mode را Custome در نظر گرفت . در چنین مواردی ، لازم است كه custom provider assembly مشتق شده از كلاس SessionStateStoreProviderBase را مشخص نمود .

  <configuration>
    <system.web>
      <sessionState
          mode="Custom"
            CustomProvider="CustomStateProvider">
            <providers>
               <add name="CustomStateProvider"
                  type="CustomStateProviderAssembly,
                  CustomStateProviderNamespace.CustomStateProviderSateProvider"/>
             </providers>
     </sesisonState>
   </system.web>
  </configuration>

   مثال : كد زیر یك نمونه از پیكربندی sessionState  در فایل web.config را نشان می دهد :

  <sessionState
        mode="StateServer"
        cookieless="false"
        timeout="20"
        stateConnectionString="tcpip=TestSessionStore:42424"
       
  stateNetworkTimeout="60"
        sqlConnectionString=""
  />

  توضیحات :

  • mode : نوع ذخیره سازی اطلاعات session را مشخص می نماید . در این رابطه از پنج گزینه Off, InProc, StateServer, SQLServer  و Custom استفاده می گردد . كه مقدار پیش فرض InProc است .  

  •  cookieless : مشخص می نماید كه آیا از HTTP cookieless Session Key management حمایت می گردد .

  • timeout : مدت زمان حیات Session را مشخص می نماید  . مقدار timeoute بر اساس زمان درخواست ارزیابی می گردد . مثلا" در صورتی كه مقدار timeout بیست دقیقه باشد و در خواستی در ساعت ده و ده دقیقه دریافت گردد ، timeout در ساعت ده و سی دقیقه به اتمام می رسد .

  • stateConnnectionString :از خصلت  فوق به منظور مشخص نمودن آدرس  TCP/IP و پورت جهت ارتباط یا  Windows Service providing state management استفاده می گردد ( در مواردی كه mode=StateServer در نظر گرفته شود ) .

  • stateNetworkTimeout : مقدار timeout ( بر حسب ثانیه ) را  در زمان ذخیره state در یك out-of-process session ( نظیر  StateServer ) ، مشخص می نماید . 

  • sqlConnectionString : از خصلت فوق  جهت ارتباط با بانك اطلاعاتی SQL Server  برای ذخیره و بازیابی داده session استفاده می گردد ( در مواردی كه mode=SQLServer در نظر گرفته شود) . 

  پیكربندی Session State  با استفاده از Connection string  : كد زیر یك نمونه از پیكربندی Session State با استفاده از connection string را نشان می دهد :

  <configuration>
   <connectionStrings>
     <add name = "TestSessionState"
        connectionString = "data source=TestSessionServer;
        user id=TestWebUser;password=test" />
   </connectionStrings>
   <system.web>
     <sessionState
       mode="SQLServer"
       sqlConnectionString="TestSessionState"
       cookieless="false"
       timeout="20"
      />
   </system.web>
  </configuration>

  در بخش سوم به بررسی سایر تنظیمات پیكربندی خواهیم پرداخت .

  نوع مطلب :
  برچسب ها :
  لینک های مرتبط :


  چهارشنبه 14 آذر 1397 09:07 ق.ظ

  Really loads of very good data.
  cialis venta a domicilio buy cialis sample pack cialis 10 doctissimo when can i take another cialis cialis flussig cialis pills boards cialis pills cheap cialis cialis 5 mg funziona acheter du cialis a geneve
  سه شنبه 13 آذر 1397 09:34 ب.ظ

  Incredible plenty of excellent info.
  recommended site cialis kanada cialis 20mg cialis prezzo di mercato recommended site cialis kanada cialis with 2 days delivery cialis reviews cialis prezzo in linea basso cheap cialis cialis 20mg cialis taglich
  سه شنبه 13 آذر 1397 10:43 ق.ظ

  Incredible lots of awesome knowledge!
  cialis 100 mg 30 tablet where do you buy cialis cialis 5mg prix cialis generico milano generic cialis 20mg uk cialis coupons ou acheter du cialis pas cher cialis 5 mg para diabeticos cialis prices legalidad de comprar cialis
  دوشنبه 12 آذر 1397 11:00 ب.ظ

  Whoa a lot of good advice.
  tesco price cialis only here cialis pills click now cialis from canada generic cialis tadalafil cialis e hiv generic cialis in vietnam cialis patentablauf in deutschland buying cialis on internet deutschland cialis online cialis uk
  دوشنبه 12 آذر 1397 10:10 ق.ظ

  Whoa a lot of fantastic knowledge!
  cialis generico en mexico costo in farmacia cialis cialis 5 mg cialis sicuro in linea generic cialis at walmart cialis mit grapefruitsaft cialis online holland how does cialis work buy name brand cialis on line cialis daily new zealand
  یکشنبه 11 آذر 1397 10:27 ب.ظ

  Regards! A good amount of material!

  cialis patent expiration prezzo cialis a buon mercato cialis en 24 hora cialis 5mg prix cialis for sale in europa cialis australia org wow cialis 20 cialis 10mg prix pharmaci rx cialis para comprar achat cialis en itali
  یکشنبه 11 آذر 1397 09:32 ق.ظ

  Nicely put, Kudos!
  where do you buy cialis canadian cialis cialis 20 mg cost cialis tablets cialis prezzo in linea basso cialis australia org i recommend cialis generico generic cialis levitra cialis professional from usa tadalafilo
  شنبه 10 آذر 1397 10:40 ب.ظ

  Really lots of wonderful facts.
  cialis sicuro in linea best generic drugs cialis cialis patent expiration enter site natural cialis only here cialis pills we choice cialis uk effetti del cialis if a woman takes a mans cialis cialis cost cialis dosage recommendations
  شنبه 10 آذر 1397 09:23 ق.ظ

  Great forum posts. Appreciate it!
  when will generic cialis be available cialis 200 dollar savings card comprar cialis navarr we choice free trial of cialis generic cialis tadalafil cialis 30 day sample cialis without a doctor's prescription cialis kaufen bankberweisung cilas link for you cialis price
  جمعه 9 آذر 1397 10:07 ب.ظ

  Superb stuff. Cheers.
  generic cialis pill online ou trouver cialis sur le net safe dosage for cialis ou trouver cialis sur le net cialis super acti tadalafil 20 mg cialis generico en mexico cialis dosage recommendations cialis 30 day trial coupon cialis rezeptfrei sterreich
  جمعه 9 آذر 1397 10:10 ق.ظ

  Thanks a lot! I value this!
  pastillas cialis y alcoho where do you buy cialis cialis australia org cialis italia gratis buy cialis online nz cialis cipla best buy we recommend cheapest cialis cialis flussig rezeptfrei cialis apotheke cialis online holland
  پنجشنبه 8 آذر 1397 11:07 ب.ظ

  Whoa lots of terrific material!
  how much does a cialis cost cialis 20 mg cut in half cialis sans ordonnance cialis great britain acquistare cialis internet the best site cialis tablets how to purchase cialis on line how to buy cialis online usa bulk cialis are there generic cialis
  چهارشنبه 7 آذر 1397 11:07 ب.ظ

  You have made your position extremely effectively!!
  cialis preise schweiz look here cialis cheap canada how does cialis work low cost cialis 20mg cialis 20 mg cut in half cialis 20 mg cost buy cheap cialis in uk canadian discount cialis only here cialis pills cialis pills
  چهارشنبه 7 آذر 1397 11:08 ق.ظ

  Regards! Plenty of forum posts.

  prescription doctor cialis achat cialis en europe cialis 10mg prix pharmaci cialis diario compra order cialis from india we recommend cheapest cialis cialis for sale south africa wow look it cialis mexico cialis 5 mg para diabeticos click now cialis from canada
  دوشنبه 9 مهر 1397 05:50 ب.ظ

  Amazing material. Thanks a lot.
  cialis free trial we recommend cialis info cialis cipla best buy tadalafil tablets cialis para que sirve cialis kaufen wo cialis price thailand cheap cialis cialis free trial cialis prezzo di mercato
  یکشنبه 1 مهر 1397 03:37 ب.ظ

  Reliable postings. Regards.
  trust pharmacy canada reviews online canadian pharmacies canadian pharmacies-24h canadian online pharmacy pharmacy canada plus online canadian pharmacy trust pharmacy of canada canada online pharmacies reviews canadian pharcharmy online canadian pharmacy uk delivery
  دوشنبه 12 شهریور 1397 03:51 ب.ظ

  Kudos, Quite a lot of facts!

  generic low dose cialis cialis savings card buy cialis uk no prescription cialis 5 mg buy cialis price in bangalore cialis 5 effetti collaterali enter site natural cialis cialis usa cost cheap cialis cialis 30 day sample
  یکشنبه 11 شهریور 1397 10:35 ب.ظ

  Very good knowledge. Regards!
  costo in farmacia cialis cialis patent expiration cialis 05 cialis e hiv overnight cialis tadalafil cialis generico purchasing cialis on the internet brand cialis generic buy cialis online cheapest where to buy cialis in ontario
  سه شنبه 23 مرداد 1397 09:53 ق.ظ

  Appreciate it, Quite a lot of content.

  how to order viagra buy viagra cheaply buy uk viagra viagra rx online buy viagra without honest place to buy viagra viagra no pres uk buy viagra generic viagra purchase i want to buy viagra
  سه شنبه 23 مرداد 1397 01:22 ق.ظ

  Excellent stuff. Kudos!
  compare prices cialis uk comprar cialis navarr cialis 05 cialis 10mg prix pharmaci cialis 20 mg effectiveness we like it cialis soft gel cialis baratos compran uk where cheapest cialis cialis for sale in europa female cialis no prescription
  پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 05:28 ق.ظ

  Nicely put. Kudos!
  buy real viagra online cheap how to buy viagra online buy viagra south africa vigra where i can buy viagra safest place to buy viagra viagra online pharmacy levitra buy viagra canada where can you buy viagra without a prescription viagra pharmacy viagra
  یکشنبه 19 فروردین 1397 04:38 ق.ظ

  Well expressed really. !
  purchasing cialis on the internet buy cheap cialis in uk click here cialis daily uk cialis authentique suisse when will generic cialis be available comprar cialis 10 espa241a get cheap cialis cialis 20 mg cost viagra vs cialis vs levitra cialis coupons printable
  جمعه 3 فروردین 1397 07:50 ق.ظ

  Really loads of fantastic tips.
  cialis canada on line cialis prezzo al pubblico cialis prices in england cialis pills boards buy cialis uk no prescription try it no rx cialis cialis cipla best buy 5 mg cialis pharmacie en ligne buying cialis overnight prezzo cialis a buon mercato
  دوشنبه 27 شهریور 1396 08:27 ق.ظ
  I am regular reader, how are you everybody? This
  post posted at this web page is in fact fastidious.
  پنجشنبه 23 شهریور 1396 06:54 ب.ظ
  Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it ;)
  I'm going to revisit once again since I book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to
  change, may you be rich and continue to guide other people.
  شنبه 18 شهریور 1396 07:20 ق.ظ
  hi!,I like your writing very so much! proportion we be in contact extra about your
  post on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem.
  Maybe that is you! Having a look forward to peer you.
  چهارشنبه 15 شهریور 1396 05:30 ق.ظ
  It's hard to find well-informed people on this subject, however, you sound like you know what you're talking about!
  Thanks
  دوشنبه 30 مرداد 1396 02:19 ب.ظ
  Hi there, its nice paragraph about media print, we all be
  aware of media is a fantastic source of facts.
   
  لبخندناراحتچشمک
  نیشخندبغلسوال
  قلبخجالتزبان
  ماچتعجبعصبانی
  عینکشیطانگریه
  خندهقهقههخداحافظ
  سبزقهرهورا
  دستگلتفکر


  درباره وبلاگ

  سلام من آرش کاکاوند دانشجوی رشته کامپیوتر هستم و ورود شما رابه دنیای aspخوش امدمیگم.حتما نظر بدین تا من کارم رو بهتر ادامه بدم

  مدیر وبلاگ : ارش کاکاوند
  مطالب اخیر
  نویسندگان
  صفحات جانبی
  نظرسنجی
  شما کدام یک از برنامه های زیر را برای طراحی وب انتخاب می کنید؟
  جستجو

  آمار وبلاگ
  کل بازدید :
  بازدید امروز :
  بازدید دیروز :
  بازدید این ماه :
  بازدید ماه قبل :
  تعداد نویسندگان :
  تعداد کل پست ها :
  آخرین بازدید :
  آخرین بروز رسانی :