فردا روشن اسن به
آموزشASP.NET
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
جمعه 12 فروردین 1390 :: نویسنده : ارش کاکاوند
هر برنامه کامپیوتری که برای اجراء در محیط شبکه، طراحی و پیاده سازی می گردد ، می بایست توجه خاصی به مقوله امنیت داشته باشد .برنامه های وب از زیرساخت شبکه ( اینترانت ، اینترانت ) برای ارائه خدمات خود به کاربران استفاده نموده و  لازم است  نحوه دستیابی کاربران به این نوع از برنامه ها ، کنترل و با توجه به سیاست های موجود ، امکان دستیابی فراهم گردد .در ابتدا می بایست کاربران شناسائی و پس از تائید هویت آنان ، امکان دستیابی به برنامه با توجه به مجوزهای تعریف شده ، فراهم گردد. ASP.NET ( پلات فرم مایکروسافت برای طراحی و پیاده سازی برنامه های وب ) ، از سه روش عمده به منظور شناسائی کاربران و اعطای مجوزهای لازم در جهت دستیابی و استفاده از یک برنامه وب ، استفاده می نماید :
 •  Windows Authentication

 •  Forms Authentication

 •  Passport Authentication

در مجموعه مقالاتی که ارائه خواهد شد به بررسی هر یک از روش های فوق در جهت پیاده سازی امنیت در برنامه های وب خواهیم پرداخت . در بخش اول این مقاله ، به بررسی نحوه برخورد ASP.NET با کاربران ناشناس ( Anonymous ) ، روش های متفاوت شناسائی کاربران و پارامترهای لازم در خصوص انتخاب یک استراتژی به منظور شناسائی کاربران با توجه به نوع برنامه ها ، خواهیم پرداخت .

شناسائی و تائید کاربران 
Authentication ، فرآیندی است که بر اساس آن کاربران شناسائی می گردند . Authorization ، فرآیند اعطای دستیابی به کاربران با توجه به هویت آنان می باشد . با تلفیق Authentication و Authorization، امکان ایمن سازی برنامه های وب در مقابل افراد مزاحم و غیر مجاز ، فراهم می گردد .

دستیابی از طریق کاربران ناشناس ( Anonymous )
اغلب سایت های وب از روش دستیابی  "Anonymous" ، استفاده می نمایند . در چنین مواردی ،  اطلاعات موجود بر روی سایت جنبه عمومی داشته و امکان دستیابی تمامی کاربران به اطلاعات وجود خواهد داشت . این نوع سایت ها ، ضرورتی به  بررسی مجاز بودن کاربران برای استفاده از منابع موجود ، نخواهند داشت . برنامه های وب ASP.NET ، امکان دستیابی Anonymous را به منابع موجود بر روی سرویس دهنده توسط Impersonation ارائه می نمایند . Impersonation ، فرآیند نسبت دهی یک  Account به یک کاربر ناشناس است . Account دستیابی Anonymous بصورت پیش فرض ، IUSER_computername ، می باشد. با استفاده از Account فوق ، امکان کنترل کاربران ناشناس  که به منابع موجود بر سرویس دهنده دستیابی دارند ،  وجود خواهد داشت . به منظور مشاهده و تغییر مجوزهای دستیابی در نظر گرفته شده برای  Account فوق از  برنامه  Computer Management  استفاده می گردد :

 • ورود به شبکه ( Logon ) به عنوان مدیریت شبکه

 • اجرای  Computer Management  (  از طریق :  Start  |  Programs | Administrator Tools )

 • انتخاب فولدر Users  به منظور نمایش لیست کاربران 

 • مشاهده گروههائی که Account فوق به عنوان عضوی از آنان می باشد( کلیک بر روی  Member of ) . کاربران Anonymous  ،  بصورت پیش فرض ، عضوی از  گروه Guests  بوده  که دارای مجوزهای اندکی می باشد. ASP.NET از ASP.NET Account ( با توجه به تنظیمات پیش فرض) ،  به منظور اجرای برنامه وب استفاده می نماید . بدین ترتیب ، در صورتیکه برنامه ای سعی در انجام عملیاتی نماید که در لیست مجوزهای ASP.NET Account وجود نداشته باشد ، یک  مورد خاص امنیتی بوجود آمده و امکان دستیابی آن تائید نخواهد شد.

به منظور اعمال محدودیت در دستیابی  کاربران ناشناس می توان از تنظیمات مربوط به مجوزهای فایل ویندوز استفاده نمود . برای ایمن سازی ، سرویس دهنده می بایست دارای سیستم فایل NTFS باشد . سیستم های فایل  FAT و یا FAT32 ، ایمن سازی در سطح فایل را ارائه نمی نمایند .

دستیابی از طریق کاربران تائید شده
دستیابی Anonymous  ، گزینه ای مناسب  برای دستیابی به اطلاعات عمومی و عام است . در صورتیکه برنامه های وب شامل اطلاعاتی  خاص و خصوصی باشند ، می بایست  در ابتدا کاربران شناسائی و در ادامه با توجه به مجوزهای تعریف شده ، امکان دستیابی  فراهم گردد. در برنامه های وب ASP.NET از سه روش عمده به منظور Authentication و Authorization کاربران استفاده می گردد :

 • Windows integrated authentication : در روش فوق ، شناسائی و تائید کاربران بر اساس لیست کاربران تعریف شده بر روی سرویس دهنده انجام خواهد شد. در ادامه با توجه به مجوزها و امتیازات نسبت داده شده به هر Account ، امکان دستیابی و یا عدم دستیابی  به منابع موجود بر روی سرویس دهنده ، فراهم می گردد.

 • Forms authentication : در روش فوق ، کاربران به یک فرم وب Logon ، هدایت می گردند . در ادامه ، اطلاعات مربوط به نام و رمز عبور آنان اخذ و  فرآیند شناسائی و تائید  بر اساس یک لسیت کاربران و یا از طریق یک بانک اطلاعاتی که برنامه حمایت می نماید ، انجام خواهد شد.

 • Passport authentication : در روش فوق ، کاربران جدید به یک سایت که توسط  مایکروسافت میزبان شده است ، هدایت می گردند .پس از ریجستر شدن کاربران ، امکان  دستیابی آنان به چندین سایت ، فراهم خواهد شد( تمرکز در شناسائی کاربران و استفاده از سایت های متعدد با توجه به تائید بعمل آمده ) .

هر یک از رویکردهای فوق ، به همراه روش دستیابی Anonymous ، دارای مزایای مختص به خود بوده و برای نوع خاصی از  برنامه های وب ، مناسب می باشند : 

 • نوع برنامه : برنامه وب عمومی اینترنت
  روش تائید کاربران :   Anonymous
  توضیحات : روش عمومی دستیابی برای اغلب سایت های وب ، می باشد. در این روش ، ضرورتی به Logon وجود نداشته و با استفاده از مجوزهای سیستم فایل NTFS ، می توان ایمن سازی منابعی را که قصد اعمال محدودیت در رابطه با دستیابی به آنان وجود دارد را انجام داد .

 • نوع برنامه : برنامه وب اینترانت
  روش تائید کاربرانWindows integrated
  توضیحات : در روش فوق ، سیستم معتبر سازی ویندوز ، کاربران شبکه را از طریق کنترل کننده Domain ، تائید می نماید. امکان دستیابی به منابع برنامه های وب بر اساس مجوزهای تعریف شده بر روی سرویس دهنده ، برای هر یک از کاربران فراهم می گردد .

 • نوع برنامه : برنامه های وب تجاری
  روش تائید کاربران : Forms
  توضیحات : برنامه هائی که نیازمند دریافت اطلاعات مالی می باشند ، می بایست از روش فوق  به منظور اخذ و ذخیره سازی اطلاعات ، استفاده نمایند .

 • نوع برنامه : برنامه های متعدد تجاری
  روش تائید کاربران : Passport
  توضیحات : در روش فوق ، کاربران یک مرتبه Sign in نموده ( از طریق یک مرکز تائید کاربران ) و امکان دستیابی و استفاده آنان از تمامی برنامه هائی که از Passport SDK استفاده می نمایند ، وجود خواهد داشت . اطلاعات کاربران در یک Passport profile نگهداری خواهدشد ( در مقابل استفاده از یک بانک اطلاعاتی محلی ) .

استفاده از Authentication در فایل های HTM و یا HTML
سه روش تائید کاربران که  توسط ASP.NET ارائه شده است ، صرفا" در رابطه با فایل هائی که به عنوان بخشی از برنامه وب می باشند ، بکار گرفته می شود .فرم های وب ( فایل هائی با انشعاب aspx . ) ، ماژول ها ( فایل هائی با انشعاب asax . ) ، نمونه هائی در این زمینه می باشند. فرآیند فوق ، صفحات HTML ( فایل هائی با انشعاب HTM و یا HTML )
را شامل نمی گردد و مسئولیت آن بصورت پیش فرض به IIS  ( در مقابل ASP.NET ) واگذار شده است. در صورتیکه فصد تائید کاربرانی ( استفاده از یکی از روش های Windows,Forms و Passport ) را داشته باشیم که به صفحات HTML از طریق برنامه وب  دستیابی دارند ،  می بایست این نوع فایل ها به ASP.NET executable ، مپ گردند .به منظور مپ نمودن فایل های html به ASP.NET executable ، پس از اجرای IIS مراحل زیر را دنبال می نمائیم :

 • انتخاب فولدر  شامل برنامه وب و   Properties از طریق Action Menu  . در ادامه برنامه IIS ، جعبه محاوره ای Properties را نمایش خواهد داد .

 • بر روی Directory Tab کلیک نموده و در ادامه گزینه Configuration را انتخاب می نمائیم . IIS در ادامه جعبه محاوره ای Application Configuration را نمایش خواهد داد :

 • بر روی دکمه Add کلیک نموده و در ادامه IIS جعبه محاوره ای Add/Edit Application Extension Mapping را نمایش خواهد داد .

 • بر دکمه Browse کلیک نموده و فایل aspnet_isapi.dll را انتخاب می نمائیم .فایل فوق در دایرکتوری Windows Microsoft .Net Framework قرار داشته و مسیر آن مشابه زیر است :

  Path for aspnet_isapi.dll

  C:\windows\Microsoft.NET\Framework\versionnumber\aspnet_isapi.dll

 • htm. را در فیلد File Extension تایپ می نمائیم .

 • مراحل فوق ، برای فایل های با انشعاب html  ، تکرار می گردد.

در بخش دوم این مقاله به بررسی Windows Authentication خواهیم پرداخت .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ

سلام من آرش کاکاوند دانشجوی رشته کامپیوتر هستم و ورود شما رابه دنیای aspخوش امدمیگم.حتما نظر بدین تا من کارم رو بهتر ادامه بدم

مدیر وبلاگ : ارش کاکاوند
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
شما کدام یک از برنامه های زیر را برای طراحی وب انتخاب می کنید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic