فردا روشن اسن به
آموزشASP.NET
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 

نمایش داده در صفحات وب از جمله مهمترین وظایف پیاده كنندگان برنامه های وب محسوب می گردد . در ASP.NET 2.0 امكانات متعددی به منظور دستیابی و نمایش داده ارائه شده است . مجموعه كنترل های منبع داده و نمایش داده ، نمونه هائی در این زمینه می باشند . برای نمایش داده موجود در یك منبع داده بر روی یك صفحه وب ، در ابتدا می بایست به یك منبع داده متصل و متناسب با خواسته موجود یك query را اجراء و در ادامه نتایج را در یك كنترل نمایش داده ، نمایش داد . query مورد نظر را می توان در متن برنامه و یا به عنوان یك Stored Procedure  در سرویس دهنده بانك اطلاعاتی SQL ذخیره نمود . Stored Procedures  در مقایسه با query نوشته شده در متن برنامه از سرعت و ایمنی بمراتب بیشتری برخوردار می باشند.
در این مقاله قصد داریم با نحوه نمایش داده در یك كنترل Gridview ( یكی از مهمترین كنترل های نمایش داده ، ارائه شده در ASP.NET 2.0  ) با استفاده از یك Stored Procedure  آشنا شویم . بدین منظور مراحل زیر را دنبال خواهیم كرد :

بقیه در ادامه مطلب

  • مرحله اول : ایجاد یك وب سایت
  • مرحله دوم : اتصال به یك بانك اطلاعاتی سرویس دهنده SQL و اضافه كردن یك  Stored Procedure به آن
  • مرحله سوم : نمایش داده برگردانده شده در Gridview
  • مرحله چهارم : تست برنامه
    
 • مرحله اول : ایجاد یك وب سایت
  به منظور ایجاد یك وب سایت با استفاده از ویژوال استودیو دات نت 2005 ، مراحل زیر را دنبال می نمائیم :

  مرحله اول : فعال نمودن برنامه ویژوال استودیو

  مرحله دوم : انتخاب گزینه New از طریق منوی File و كلیك بر روی گزینه Web site

  مرحله سوم : انتخاب ASP.NET Web Site پس از نمایش جعبه محاوره ای New Web Site و از طریق بخش Visual studio installed templates

  مرحله چهارم : مشخص كردن نوع وب سایت. در ابتدا و از طریق  Location گزینه File System را انتخاب نموده و در ادامه نام فولدری كه قرار است صفحات وب سایت در آن ذخیره شوند را مشخص می نمائیم ( به عنوان نمونه E:\SrcoWebSite\StoredProcedure ) .

  مرحله پنجم : از طریق بخش Language ، زبان برنامه نویسی كه از آن برای برنامه نویسی صفحات استفاده خواهد شد را مشخص می نمائیم .

  مرحله ششم : با كلیك بر روی دكمه Ok كار ایجاد یك وب سایت به اتمام می رسد .

   پس از انجام مراحل فوق یك فولدر با نام مشخص شده و صفحه ای با نام Default.aspx ایجاد خواهد شد .

  مرحله دوم : اتصال به یك بانك اطلاعاتی سرویس دهنده SQL و اضافه كردن یك  Stored Procedure به آن
  به منظور نمایش داده در صفحات ASP. NET می بایست مراحل زیر را دنبال نمود :

  • ایجاد و فعال كردن یك connection به بانك اطلاعاتی ( در این مقاله از بانك اطلاعاتی Northwind استفاده خواهیم كرد )

  • ایجاد یك Stored Procedure  كه مسئولیت برگرداندن داده به منظور نمایش در كنترل Gridview را برعهده خواهد داشت .

  • استفاده از یك كنترل منبع داده كه مسئولیت اجرای Stored Procedure و مدیریت نتایج برگردانده شده را برعهده خواهد داشت .

  در اولین مرحله ، یك Stored Procedure  را ایجاد و در ادامه آن را به سرویس دهنده بانك اطلاعاتی اضافه می نمائیم .

  مرحله اول : از طریق پنجره Server Explorer بر روی Data Connections كلیك ( سمت راست ) نموده و در ادامه گزینه Add Connection را انتخاب می نمائیم . در ادامه ، جعبه محاوره ای Add Connection نمایش داده می شود :

  اضافه كردن یك connection
  اضافه كردن یك connection

  در صورتی كه در لیست Data Source آیتم (( Microsoft SQL Server (SqlClient)  نمایش داده نشده است ، گزینه Change را انتخاب تا در ادامه جعبه محاوره ای Change Data Source  نمایش داده شود . در ادامه ، گزینه Microsoft SQL Server را انتخاب می نمائیم .
  در صورتی كه در مقابل نمایش Connection properties  ، جعبه محاوره ای  ‍Choose Data Source نمایش داده شود  از طریق لیست Data Source ، نوع منبع داده را انتخاب می نمائیم . در این مقاله نوع منبع داده ، Microsoft SQL Server در نظر گرفته شده است . در لیست Data Provider ، گزینه .NET Framework Data Provider for SQL Server را انتخاب و در ادامه بر روی Continue كلیك می نمائیم .

  انتخاب نوع منبع داده
  انتخاب نوع منبع داده

  مرحله دوم : در جعبه محاوره ای Add connection ، نام سرویس دهنده  را در مكان  Server Name  وارد می نمائیم . 

  مرحله سوم : در بخش Log on to the server ، یكی از گزینه های موجود به منظور دستیابی و اجرای سرویس دهنده SQL را انتخاب (  integrated security و یا مشخص نمودن ID و رمز عبور ) و در صورت لزوم یك نام و رمز عبور را وارد نمائید .

  مرحله چهارم : در صورت درج یك رمز عبور ، گزینه Save my Password را انتخاب نمائید .

  مرحله پنجم : در بخش  Select or enter a database name بانك اطلاعاتی Northwind  را انتخاب نمائید .

  ایجاد یك Connection به بانك اطلاعاتی Northwind
  ایجاد یك Connection به بانك اطلاعاتی Northwind

  مرحله ششم : بر روی Test Connection كلیك نموده و پس از اطمینان از صحت عملیات ، گزینه ok را انتخاب می نمائیم . بدین ترتیب ، connection جدید ایجاد و از طریق بخش Data Connection مربوط به Server Explorer  قابل مشاهده خواهد بود .

  مرحله هفتم : در Server Explorer و از طریق بخش Data Connections ، اتصال ایجاد شده را باز نموده تا جداول ، view و Stored Procedure  مربوط به بانك اطلاعاتی قابل مشاهده گردند .

  مرحله هشتم : در بخش Stored Procedures كلیك ( سمت راست ) نموده و گزینه Add New Stored Procedure را انتخاب می نمائیم . ( ویژگی Add New Stored Procedure توسط  Visual Web Developer Express حمایت نمی شود ) .

  اضافه كردن Stored Procedures
  اضافه كردن Stored Procedures

  مرحله نهم : كد زیر را به Stored Procedure جدید اضافه می نمائیم :

  CREATE PROCEDURE PP_GetEmployees
  AS
    Select EmployeeID, LastName, FirstName from Employees
  RETURN

  مرحله دهم : بستن پنجره و كلیك بر روی Yes به منظور ایجاد Stored Procedure

  مرحله سوم : اضافه كردن یك كنترل Gridview به منظور نمایش داده
  پس از ایجاد connection به یك منبع داده ،‌ به منظور نمایش داده می بایست عملیات زیر را انجام داد :

  • استفاده از یك كنترل منبع داده بر روی صفحه كه مسئولیت اجرای  ‍ Stored Procedure و مدیریت نتایج را برعهده خواهد گرفت .

  • اضافه كردن كنترل GridView بر روی صفحه به منظور نمایش اطلاعات

  بدین منظور مراحل زیر را دنبال می نمائیم تا داده در كنترل Gridview نمایش داده شود . كنترل فوق ، داده مورد نظر جهت نمایش را از كنترل SqlDataSource دریافت خواهد كرد .

  مرحله اول : فعال نمودن صفحه Default.aspx و در ادامه سوئیچ به Design view

  مرحله دوم : از طریق Toolbox و بخش Data ، یك كنترل Gridview را انتخاب و بر روی صفحه مستقر می نمائیم .

  مرحله سوم : از طریق منوی Gridview Tasks ، گزینه Choose Data Source و در ادامه New Data Source را انتخاب می نمائیم . در ادامه ، ویزارد  Data Source Configuration فعال خواهد شد .

  مرحله چهارم : انتخاب Database و در ادامه كلیك بر روی OK ( بدین ترتیب مشخص نموده ایم كه می خواهیم داده را از یك بانك اطلاعاتی سرویس دهنده SQL دریافت نمائیم ) . در بخش  Specify an ID for the data source ، یك نام پیش فرض برای كنترل منبع داده با نام SqlDataSource1 در نظر گرفته می شود ( در صورت تمایل می توان این نام را تغییر داد ) . در ادامه ویزارد Configure Data Source SqlDataSource1 ، صفحه ای را نمایش خواهد داد كه از طریق آن می توان یك connection را انتخاب نمود .

  پیكربندی منبع داده
  پیكربندی منبع داده

  مرحله پنجم : در لیست ? Which data connection should your application use to connect to the database   ، نام connection  ایجاد شده در مرحله قبل را وارد نموده و بر روی دكمه Next كلیك نمائید . در ادامه ، ویزارد موبوطه صفحه ای را نمایش خواهد داد تا به كمك آن بتوان Connection string را در یك فایل پیكربندی ذخیره نمود . ذخیره Connection string در فایل پیكربندی دارای دو مزیت عمده است :

  •  بمراتب ایمن تر از ذخیره در یك صفحه است .‌
  •  امكان استفاده از connection string مشابه در چندین صفحه وجود خواهد داشت .


  مرحله ششم : گزینه  Yes, save this connection as  را انتخاب و در ادامه بر روی دكمه Next كلیك نمائید . در ادامه ، ویزارد صفحه ای را نشان خواهد داد كه به كمك آن می توان نحوه بازیابی داده از منبع داده را مشخص نمود .

  مرحله هفتم : گزینه Specify a custom SQL statement or stored procedure  را انتخاب و بر روی دكمه Next كلیك نمائید .

  نحوه بازیابی اطلاعات از بانك اطلاعاتی ( Stored Procedure )
  نحوه بازیابی اطلاعات از بانك اطلاعاتی ( Stored Procedure )

  مرحله هشتم : در صفحه  Define Custom Statements or Stored Procedures page ، گزینه  Stored Procedure را انتخاب و در ادامه ، Stored Procedure  ایجاد شده در مرحله قبل را انتخاب می نمائیم ( SP_GetEmployees ) .

  انتخاب Stored Procedure
  انتخاب Stored Procedure

  مرحله نهم : كلیك بر روی دكمه Next

  مرحله دهم : كلیك بر روی Test Query به منظور اطمینان از صحت داده بازیابی شده 

  مرحله یازدهم : با كلیك بر روی دكمه Finish ، پیكربندی Gridview به منظور نمایش داده بازیابی شده از بانك اطلاعاتی توسط  Stored Procedure به اتمام می رسد.

  مرحله چهارم : تست برنامه
  با فشردن كلیدهای CTRL+F5 برنامه اجراء و تمامی ركوردهای موجود در جدول Employees بانك اطلاعاتی Northwind در Gridview نمایش داده می شوند . شكل زیر خروجی این برنامه را نشان می دهد .

  نمایش داده در Gridview با استفاده از Stored Procedure
  نمایش داده در Gridview با استفاده از Stored Procedure

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
درباره وبلاگ

سلام من آرش کاکاوند دانشجوی رشته کامپیوتر هستم و ورود شما رابه دنیای aspخوش امدمیگم.حتما نظر بدین تا من کارم رو بهتر ادامه بدم

مدیر وبلاگ : ارش کاکاوند
مطالب اخیر
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
شما کدام یک از برنامه های زیر را برای طراحی وب انتخاب می کنید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic